یکشنبه, 28 بهمن 1397

 

 

برگزاری نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوی

هشتمین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان خوی با حضورمعاون استاندار و فرماندار این شهرستان، مدیر امور منابع آب خوی و سایر اعضا در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این نشست عابدی معاون استاندار و فرماندارشهرستان خوی ضمن تقدیر وتشکر از اعضای شورای حفاظت مبنی بر شروع بموقع جلسات وپیگیری مطالب ارائه شده، ضمن تاکید بر تخصیص وواگذاری آب پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی افزود: در این خصوص باید برنامه ریزی ودقت نظر بیشتر داشته ودر صورت واگذاری  تمامی قوانین و مقررات وجوانب آنها مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین در خصوص رودخانه های قطور والند از مرز وارتفاعات مرزی ایران وترکیه جریان پیدا میکنند گفت: باید با قوانین ومقررات رودخانه های مرزی عمل گردد و به هر طریق ممکن از خروج آب آنها از شهرستان جلوگیری بعمل آید.

در ادامه مهندس قلی پور دبیر جلسه  و مدیر منابع آب خوی گزارشی از وضعیت عمومی منابع آب شهرستان ارائه وضمن تبیین اقدامات انجام یافته در خصوص مصوبات جلسه قبلی ، با بیان آمار چاههای غیر مجاز و پر و مسلوب المنفعه شده، توضیحاتی درخصوص منابع آب موجودشهرستان واقدامات انجام گرفته در راستای طرح تعادل بخشی بیلان آب در دشت خوی را ارائه نمودند.

ایجادآلودگی زیست محیطی توسط کارواشها، تامین آب شرب شهری و روستایی وفرهنگ سازی مصربهینه آب ، از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی