سه‌شنبه, 28 اسفند 1397

 

 

چهار تقدیر در شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

* تقدیر از معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی نماینده وزیر و مدیرکل اداره کل امور اقتصاد و دارائی آذربایجان غربی و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با ارسال لوح تقدیر به مهندس طالبیان معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای و نماینده این شرکت در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجاتن غربی ازتعامل و همکاری سازنده و موثر وی با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی در پیشبرد اهداف و برنامه های جذب و توسعه سرمایه گذاری استان تقدیرو تشکر نمودند.  

*تقدیر از معاون حفاظت و بهره برداری شرکت و رئیس اداره منابع آب پلدشت

فرماندار شهرستان پلدشت با ارسال نامه به مهندس دانشجو مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اززحمات مهندس یاسر رهبر دین معاون حفاظت و بهره برداری شرکت و مهندس اسکندری رئیس اداره منابع آب پلدشت به جهت تلاش ها و زحمات بی شائبه ایشان درتامین آب اراضی کشاورزی منطقه پلدشت علیرغم وضعیت نامناسب سد ماکو تقدیر و تشکر نمود.

* تقدیر از مدیر امور منابع آب شهرستان ارومیه

شورای اسلامی بخش صومای برادوست شهرستان ارومیه با ارسال نامه ای اززحمات آقای مهندس خرم مدیر امور منابع آب ارومیه و همکاران این امور به جهت همکاری و مساعدت ایشان در لایروبی انهار روستاهای گنگچین و سرو و مرکرش تقدیر و تشکر نمود.

* تقدیر از مدیر امور منابع آب ماکو

سرپرست اداره گاز ماکو با ارسال نامه ای از زحمات مهندس قربانزاده مدیر امور منابع آب ماکو و مجموع همکاران آن اداره به جهت همکاری با عوامل شرکت گاز این شهرستان تقدیر و تشکر نمود.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی