|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

لیست خدمات ارائه شده توسط شرکت آب منطقه ای

لیست خدمات ارائه شده توسط شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
ردیف شناسه خدمت عنوان خدمت محور خدمت (خدمت کلان) خدمت الکترونیکی
1 13021446100 صدور پروانه حفر چاه جدید ارائه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی بلی
2 13021446137 صدور مجوز توسعه چشمه بلی
3 13021446119 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه بلی
4 13021446103 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه بلی
5 13021446108 صدور پروانه حفر چاه به جای قنات بلی
6 13021446106 صدور مجوز کف شکنی چاه بلی
7 13021446109 صدور مجوز لایروبی چاه بلی
8 13021446111 صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری بلی
9 13021446102
تجدید مجوزهای حفر چاه
بلی
10 13021446116 صدور مجوز ادامه حفاری چاه بلی
11 13021446117 صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه بلی
12 13021446118 صدور مجوز اصلاح کروکی چاه بلی
13 13021446104 صدور مجوز نصب منصوبات چاه بلی
14 13021446105 صدور مجوز تغییر قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه بلی
15 13021446113 صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه بلی
16 13021446123 صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه بلی
17 13021446124 تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه بلی
18 13021446125 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه بلی
19 13021446110 صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و ... بلی
20 13021446122 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی بلی
21 13021446110 صدور مجوز بهره برداری از چشمه بلی
22 13021446130 صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه خیر
23 13021446136 تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور) خیر
24 13021446126 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه بلی
25 13021446127 رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه بلی
26 13021446120 صدور پروانه بهره برداری از چاه بلی
27 13021446134 صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه خیر
28 13021446121 صدور مجوز پمپاژ ثانویه بلی
29 13011447100 صدور پروانه بهره ‌برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی بلی
30 15031447109 صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی بلی
31 13021447117 صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی بلی
32 13021447120 صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری بلی
33 13021447101 صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی بلی
34 13021447102 صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی بلی
35 13021447118 صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی بلی
36 13021447103 صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی بلی
37 13021447104 صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی بلی
38 13021447105  تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی بلی
39 13021447106 صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی بلی
40 13022129000 تهیه و انتشار تعرفه آب تهیه و انتشار تعرفه آب خیر
41 13092131000 جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور خیر
42 17062132000 صدورمجوزطرح های گردشگری وکارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی صدورمجوزطرح های گردشگری وکارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی خیر
43 13022125101 تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی  ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی خیر
44 13022125100 انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی خیر
45 13012125103 انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح خیر
46 13092125104 رسیدگی به اعتراضات درکمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستروحریم رودخانه ها خیر
47 13091451100 ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور خیر
48 13091451104 ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی خیر
49 13091451101 ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب خیر
50 13091451102 ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی( ممنوعیت دشت ها) خیر
51 13091451103 تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب خیر
52 13021448102 پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور خیر
53 13091448108 پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف خیر
54 13091448103  پاسخ به استعلام تامین منابع آب خیر
55 13091448104 پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی خیر
56 13091448101 پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی خیر
57 13091448105 پاسخ به استعلام حد حریم دریا خیر
58 13021448100 پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب خیر
59 13021448107 پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب خیر
60 13022124113 تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور خیر
61 13022124104 تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ بلی
62 13012124105 تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری خیر
63 13022124111  تایید استقرار دستگاه حفاری چاه بلی
64 13012124107 تایید برداشت مصالح رودخانه ای خیر
65 13022124112 تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه بلی
66 13022124108 تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه خیر
67 13092124103 تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی خیر
68 13022126100 صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی  خدمات امور مشترکین صنعت آب در دست اقدام
69 13022126103 صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی در دست اقدام
70 13022126101 صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی در دست اقدام
71 13022126104 ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی در دست اقدام
72 13022126102 اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی در دست اقدام
73 13011449102 نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور خیر
74 13011449103 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب  خیر
75 13011449104 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب خیر
76 13011449105 نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب خیر
77 13011449101 نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز خیر
78 13011449100 نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی خیر

 تاریخ ثبت : 1401/07/11
  آخرین به روزرسانی : 1401/07/11
 مدیر سایت
 429
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 7
 • بیشترین بازدید همزمان : 552
 • بازدید امروز : 1,032
 • بازدید دیروز : 4,031
 • کل بازدید : 5,558,425
 • آخرین به روزرسانی : 1401/11/16 11:48:29
 • شناسه IP شما : 3.214.216.26

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ارومیه، بلوار شهید باهنر، شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی
 • کدپستی : 5715895554
 • تلفن : 33442720-044
 • فاکس : 33440091-044info@agrw.ir
 • پست الکترونیکی : info[at]agrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :