شنبه, 31 فروردین 1398

حسین علی بیگی -  معاون طرح و توسعه
نام: حسین
نام خانوادگی:   علی بیگی
میزان تحصیلات:   لیسانس  
رشته تحصیلی: مهندسی عمران- آب
محل اخذ مدرک:  دانشگاه فنی تبریز
تاریخ انتصاب:     1395/12/01

پست الکترونیک:     tarh_tosea@agrw.ir

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:1463
آخرین به روزرسانی: 1397/12/05