یکشنبه, 28 بهمن 1397

 - سرپرست معاونت طرح و توسعه
نام: بهروز
نام خانوادگی:   شقاقی
میزان تحصیلات:  فوق لیسانس  
رشته تحصیلی: مهندسی عمران- خاک و پی 
محل اخذ مدرک:  صنعت آب و برق تهران
تاریخ انتصاب:     1395/07/25

پست الکترونیک:     tarh_tosea@agrw.ir

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:1286
آخرین به روزرسانی: 1397/04/09