شنبه, 31 فروردین 1398

 

لیست خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان ( خدمات ساماب)

 

 ردیف عنوان تقاضا ردیف عنوان تقاضا
1 حفر چاه جدید 14 تغییر روش حفاری
2 حفر چاه به جای چاه(جابجایی) 15 حفر گالری و هواکش/بغل کنی چاه/ دوربرداری
3 کف شکنی چاه 16 افزایش قدرت برق_ موتور_ با تغییر نوع و ....
4 لایروبی چاه 17 ثبت قرارداد حفاری فسخ شده
5 ادامه حفاری 18 صدور مجوز نصب منصوبات
6 حفر چاه به جای قنات 19 تعیین تکلیف چاه های آب بدون پروانه
7 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری 20 افزایش آبدهی
8 استقرار دستگاه حفاری 21 آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی
9 ترخیص دستگاه حفاری 22 پمپاژ ثانویه
10 تمدید اعتبار پروانه بهره برداری 23 تغییر و اصلاح نام
11 اصلاح پروانه بهره برداری 24 تغییر نوع مصرف
12 صدور پروانه بهره برداری 25 طرح دادخواست جهت اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانه
13 اصلاح کروکی 26 تأمین آب

 

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:2514
آخرین به روزرسانی: 1397/04/09