شنبه, 31 فروردین 1398

مشارکت الکترونیکی

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط اجرایی و .... را از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ آنها اقدام خواهد نمود

* جهت در یافت فرم مشارکت الکترونیکی و پیگیری آن به منوی بالا، قسمت خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید.

* جهت دریافت فرم شناسایی فرآیندهای مشکل دار به منوی بالا قسمت خدمات الکترونیک مراجعه فرمایید

* جهت ثبت نظرات و پیشنهادات و پیگیری ان به منوی بالا قسمت تماس با ما، مراجعه فرمایید

* جهت ثبت تیکت و پیگیری تیکت در خصوص مشکلات سامانه ساماب ( خدمات آبهای زیرزمینی و خدمات سطحی)، به منوی بالا قسمت خدمات الکترونیکی مراجعه نمایید

* جهت شرکت در نظرسنجی ها، تالار گفتگو به پایین منوی سمت چپ مراجعه فرمایید

قوانین موضوعی و بخشنامه ها