دوشنبه, 26 آذر 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • مدیرعامل
  • مدیرعامل : کیومرث دانشجو
  • معاونت منابع انسانی و مالی پشتیبانی
   • سرپرست معاونت منابع انسانی و مالی پشتیبانی : مسعود طالبیان
   • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
    • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : غلامرضا نوروزی
   • مدیریت منابع انسانی ، آموزش و رفاه
    • مدیر منابع انسانی ، آموزش و رفاه : سید شمس الدین ابطحی
   • مدیریت مالی و ذیحسابی
    • مدیر مالی و ذیحسابی : سجاد سجادی
  • معاونت طرح و توسعه
   • معاون طرح و توسعه : بهروز شقاقی
   • مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زود بازده
    • مدیر دفتر مشارکتهای مردمی و طرحهای زود بازده : فریدون خانبابایی
   • مدیریت فنی اب
    • مدیر دفتر فنی آب : قاسم بهنام
   • مدیریت طرحهای توسعه منابع آبی
    • مدیر دفتر طرحهای توسعه منابع آبی : حسین علی بیگی
  • معاونت حفاظت و بهره برداری
   • معاون حفاظت و بهره برداری : یاسر رهبردین
   • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
    • مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب : منیژه خوشنوا
   • مدیریت رودخانه و سواحل
    • مدیر دفتر رودخانه و سواحل : سعید عیسی پور
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی
    • مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و برقی : جواد محمدی
   • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
    • مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : عزیز حسن زاد
  • حوزه مدیرعامل
   • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
    • مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب : مهرنگ دوستی رضایی
   • مدیریت روابط عمومی
    • مدیر روابط عمومی : یونس علیزاده
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل
    • مدیر هیئت مدیره و مدیرعامل : مجید آقازاده
   • مدیریت حقوقی
    • مدیر دفتر حقوقی : صدیقه آسمانی
   • مدیریت قراردادها
    • مدیر دفتر قراردادها : بابک اکبری فر
   • مدیریت حراست
    • مدیرحراست : اکبر مصور
  • معاونت برنامه ریزی
   • معاون برنامه ریزی : مسعود طالبیان
   • مدیریت درآمد زایی و تجهیز منابع مالی
    • مدیر دفتر درآمد زایی و تجهیز منابع مالی : مجید شکوری
   • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
    • مدیر دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : ناصر مبین
   • مدیریت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
    • مدیر دفتر برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی : بابک نیک نیا