سه‌شنبه, 21 آبان 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود
شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود با وسعتی بالغ بر 57812 هکتار (خالص) با هدف ایجاد شبکه مدرن و در نتیجه افزایش راندمان آبیاری، از سال 1363 و در 3 بخش عمده ساحل راست زرینه رود، دشت مرکزی و ساحل چپ زرینه رود که واحدهای عمرانی 1، 2، 3، 4، 5 در قالب این طرح اجرا گردیده است.

 

تاریخ شروع : 1373/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/12

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 71   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی نازلو
شبکه آبیاری و زهکشی نازلو در دشت نازلو در استان آذرابیجان غربی و در 26 کیلو متری شمال غربی شهر ارومیه واقع شده است.

 

تاریخ شروع : 1386/11/20  |  تاریخ پایان :

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 15   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد دیریک
سد مخزنى دیریک بر روى رودخانه دیریک و در فاصله ۱۲ کیلومترى غرب شهرستان سلماس در حال احداث مى‎باشد. آب قابل تنظیم 34/14 میلیون مترمکعب در سال -آب موردنیاز کشاورزی 34/14

 

تاریخ شروع : 1383/12/30  |  تاریخ پایان : 1388/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 98   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان شبکه آبیاری و هکشی دریک
اراضی شبکه آبیاری دریک در حال حاضر 6000 هکتار می باشد که با توجه به مشکلات دریاچه ارومیه 1500 هکتار از اراضی توسعه حذف شده و فقط 4500 هکتار در بخش بهبود جهت اجراء در نظر گرفته شده است .لازم به توضیح است در حال حاضر درصد پیشرفت فیزیکی شبکه آبیاری اراضی تازه شهر 100 % ، احداث خط انتقال آب جناح چپ و جاده دسترسی ساحل چپ 77.63 % و احداث خط انتقال آب و جاده دسترسی ساحل چپ دریک 5 % می باشد.

 

تاریخ شروع : 1388/01/01  |  تاریخ پایان : 1398/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 48   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح سد مخزنی ساروق و شبکه آبیاری و زهکشی
رودخانه قره قیه یکى از سرشاخه هاى رودخانه ساروق بوده و رودخانه ساروق نیز از کوههاى شهرستان تکاب سرچشمه گرفته و از شاخه هاى زرینه رود مى باشد. ساختگاه سد مخزنى ساروق در فاصله حدود ۵.۱۷ کیلومترى شمال شهرتکاب و ۲ کیلومترى جنوب غربى روستاى گوگردچى واقع شده است.

 

تاریخ شروع : 1390/09/21  |  تاریخ پایان : 1391/05/31

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح ساختمان سد مخزنی زولا
رودخانه زولا از ارتفاعات شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه سرچشمه گرفته و پس از عبور از حومه شهرستان سلماس به دریاچه ارومیه مى ریزد. سد مخزنى زولا در فاصله 5/2 کیلومتری پایین دست روستای زولا و حدود 10 کیلومتری شهر سلماس بر روی رودخانه زولا چای و به منظور تنظیم آب براى مصارف کشاورزى در شهرستان سلماس اقدام گردیده است.

 

تاریخ شروع : 1380/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرح شبکه آبیارى و زهکشى زولا
مساحت اراضی شبکه آبیاری زولا 22000 هکتار می باشد که با توجه به مشکلات دریاچه ارومیه 6000 هکتار از اراضی توسعه حذف شده و فقط 16000 هکتار در بخش بهبود جهت اجراء در نظر گرفته شده است که 6400 هکتار بصورت ثقلی و 165 هکتار بصورت تحت فشار و 9435 هکتار بصورت تلفیقی و توضیح اینکه از 16000 هکتار اراضی یاد شده 12700 هکتار توسط آب منطقه ای استان آذربایجان غربی اجراء و بهره برداری خواهد شد که 2800 هکتار تاکنون بهره برداری شده است و 9900 هکتار الباقی در صورت تأمین اعتبار در سال جاری و سالهای آتی قابل بهره برداری خواهد شد .

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/12/29

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 27   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرحهای کوچک تامین و انتقال آب - ساختمان سد مخزنی بابا احمد چالدران
موقعیت سد خاکی بابا احمد چالدران در 35 کیلومتری جنوب شرق شهرستان چالدران قرار دارد و این سد بر روی رودخانه بابا احمد از حوضه آبریز رودخانه ارس احداث میگردد. پیشرفت فیزیکی سد مخزنی بابا احمد چالدران 100 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1387/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرحهای کوچک تامین و انتقال آب - ساختمان سد خاکی خراسانه بوکان
این سد در 20 کیلومتری شمال غربی شهرستان بوکان و 2/5 کیلومتری شمال شرقی روستای خراسانه واقع شده است.

 

تاریخ شروع : 1384/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 99   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرحهای کوچک تامین و انتقال آب - ساختمان سد سنجاق مهاباد
سد خاکی سنجاق به لحاظ موقعیت جغرافیائی در شمـال غـربی کشورایران و در استان آذربایجانغربی ، در محدوده شهرستان مهاباد و در 30 کیلومتری شمال شرقی شهرستان مهاباد و همچنین در 2 کیلومتری جنوب غربی روستای سنجاق و در ارتفاع 1600 متری از سطح آبهای آزاد قرار گرفته است. درصد پیشرفت فیزیکی سد سنجاق 100 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1383/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرحهای کوچک تامین و انتقال آب - ساختمان سد ورگیل سردشت
موقعیت در استان آذربایجان غربی شهرستان سردشت 1.5 کیلومتری شمال شرقی روستای ورگیل واقع می باشد.

 

تاریخ شروع : 1383/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرحهای کوچک تامین و انتقال آب - ساختمان سد احمد آباد تکاب
طرح دراستان آذربایجان غربی شهرستان تکاب حدود 5/1 کیلومتری بالا دست روستای احمد آباد سفلی واقع می باشد.

 

تاریخ شروع : 1389/01/01  |  تاریخ پایان : 1397/01/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح های توسعه منابع آب
طرحهای کوچک تامین و انتقال آب - احداث ساختمان سد جلدیان
سد مخزنی جلدیان در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی واقع شده است. موقعیت طرح در حدود 18 کیلومتری شمال شهر پیرانشهر قرار دارد . پیشرفت فیزیکی سد جلدیان 99.4 درصد می باشد.

 

تاریخ شروع : 1384/12/16  |  تاریخ پایان : 1397/12/01

مجری طرح : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی                                                                       
پیشرفت فیزیکی طرح : 100   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 
1 2 صفحه: