شنبه, 31 فروردین 1398

خط مشی کیفیت

شرکت سهامی آب منطقه ای آذر بایجان غربی به منظور شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب، تولید انرژی برق آبی، ایجاد، توسعه، بهره برداری و نگهداری تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی در چارچوب تکالیف مندرج در قوانین و مقررات و سیاست های ابلاغی شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران فعالیت می نماید. این شرکت جهت تحقق اهداف معین شده از طرف وزارت نیرو و شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران با ارائه خدمات به هنگام و مطلوب به منظور حصول رضایت مشتریان و رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی و فراتر رفتن از آنها و بعنوان مسئول در برابر جامعه و با پایبندی به تعالی سازمانی، استقرار و بکارگیری استانداردهای مدیریت کیفیت    ۹۰۰۱/۲۰۰۸ ISO مدیریت محیط زیست  ۱۴۰۰۱/۲۰۰۴ ISO مدیریت ایمنی وبهداشت شغلی    ۱۸۰۰۱/۲۰۰۷ OHSAS را بصورت یکپارچه، بعنوان ابزاری کارآمد هدف گذاری نموده و خط مشی خود را به شرح ذیل تدوین و ابلاغ می نماید.

  • توجه به نیازها و انتظارات مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها
  • توجه به منابع انسانی متخصص و کارآمد و آموزش مستمر آنها با هدف ارتقاء دانش و مهارت کارکنان
  • استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین در ارائه خدمات و محصولات مرتبط با موضوع و دامنه فعالیت شرکت
  • تحقق اهداف و برنامه های وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران در راستای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
  • رعایت قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی و فراتر رفتن از آنها
  • شناسائی، پیگیری و کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی با استفاده از ابزار مدیریت ریسک
  • بهبود مستمر فرآیندها و فعالیت های شرکت

مدیریت شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی ضمن اعلام تعهد خود بر اجرای الزامات سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  و تامین منابع و امکانات مورد نیاز ، از کلیه همکاران انتظار دارد در اجرای الزامات این استانداردها و تحقق اهداف عالیه شرکت، مشارکت نمایند. 

 

 

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:1240
آخرین به روزرسانی: 1397/04/09