چهارشنبه, 29 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

ساختار تشکیلاتی

طی نامه شماره 91/90/13747 مورخ 1391/07/15 شرکت مدیریت منابع آب ایران با ایجاد اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در این شرکت موافقت گردید.

ردیف پست سازمانی واحد
1 رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
2 کارشناس پدافند غیرعامل دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
3 کارشناس پدافند غیرعامل دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

ترکیب کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

به استناد نظام نامه ابلاغی وزارت نیرو شماره 37825/11/100 مورخ 1394/09/27

1- رئیس: کیومرث دانشجو ( رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)

2- دبیر : سعید شکاری ( رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل)

3- سایر اعضا:

- علیرضا احمری (معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی)

- یاسر رهبردین (سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری و سرپرست دفتر حراست)

- مسعود طالبیان (معاون برنامه ریزی)

- بهروز شقاقی ( معاون طرح و توسعه)

- مهرنگ دوستی رضایی (مدیر مطالعات پایه منابع آب)

- یونس علیزاده (مدیر روابط عمومی)

                                                                  اهداف

1- شناسایی تهدیدهای تأثیر گذار و متصور (طبیعی و غیر طبیعی) برای تأسیسات، تجهیزات، ابنیه، نیروی انسانی و مأموریت شرکت به منظور رفع یا کاهش اثرات آنها

2- آموزش و ایجاد آمادگی لازم در پرسنل و اجزای مختلف شرکت برای مقابله با بحران‌های احتمالی

3- حفظ مدیریت کارآمد و مسلط بحران‌های احتمالی بخش‌های زیر مجموعه شرکت

4- ایجاد آمادگی لازم برای برخورداری از کمترین آسیب، اصلاح، بازسازی و بازگشت به شرایط اولیه ا کمترین هزینه و کوتاهترین زمان ممکن در صورت وقوع هریک از تهدیدها

                                                               شرح وظایف

- پیگیری انجام مطالعات از طریق مهندسین مشاور برای تهدید شناسی، تعریف راهکارهای رفع یا کاهش اثر تهدیدها و تهیه سناریوی مربوطه

-تهیه و تدوین برنامه و پیگیری انجام آموزش‌های لازم با برگزاری کلاس، سمینار، کارگاه‌های آموزشی و ...

- اطلاع رسانی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با استفاده از شرایط و امکانات مرتبط

- پیگیری ایجاد و بهنگام سازی صفحه الکترونیکی در سایت شرکت

- برگزاری مانورهای مختلف طبق برنامه ریزی و اعتبارات مربوطه با استفاده از سناریوهای برآمده از مطالعات و همکاری بخش‌های زیر مجموعه

- نظارت و ارزیابی مانورها و آمادگی بخش‌های زیر مجموعه در مدیریت بحران‌های محتمل و مستند سازی موارد لازم

- پیگیری تشکیل جلسات و مصوبات کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت

- پیگیری تأمین اعتبار به منظور انجام مطالعات و تهیه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز

- شناسایی، تعریف و پیشنهاد طرح‌های مطالعاتی، اجرایی، تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و پیگیری انجام و نظارت بر پیشرفت آنها

- ارتباط، هماهنگی و پیگیری موارد مرتبط با کمیته‌ها، کارگروه‌ها و ارگان‌های ذیربط


 

                                                 مانورهای برگزار شده

                                                                           (سال 95)

1- برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد ماکو (95/8/4)

با توجه به برنامه ریزیهای قبلی در قالب برنامه سالانه شرکت در بخش پدافند غیر عامل و به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل مانور دور میزی با موضوع پدافند زیستی سد ماکو با حضور رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، مدیر امور منابع آب ماکو، نمایندگانی از شرکتهای آب و فاضلاب شهری  و روستایی  وشرکت نیروی توزیع  برق و نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مرتبط این شهرستان و کارکنان امور آب ماکو  در محل سالن جلسات اداره نگهداری سد  ماکو برگزارشد.
هدف از برگزاری این مانور را ایجاد آمادگی و پیشگیری  جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات زیستی، مدیریت ارتباطات و اطلاعات و فرماندهی و مدیریت یکپارچه در هنگام وقوع تهدیدات بیوتروریستی می باشد.
 

              

 

2- برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد زولا (95/8/5)

با توجه به برنامه ریزی های قبلی در قالب برنامه سالانه شرکت در بخش پدافند غیر عامل و به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل مانور دور میزی با موضوع پدافند زیستی سد زولا با حضور رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، مدیر امور منابع آب سلماس، نمایندگانی از شرکتهای آب و فاضلاب و برقو نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مرتبط این شهرستان و کارکنان این امور در محل سالن جلسات امور منابع آب سلماس برگزارشد.
هدف از برگزاری این مانور را ایجاد آمادگیو پیشگیری  جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات زیستی، مدیریت ارتباطات و اطلاعات و فرماندهی و مدیریت یکپارچه در هنگام وقوع تهدیدات بیوتروریستیمی باشد.
 

                

 

3- برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد مهاباد (95/8/6)

با توجه به برنامه ریزی های قبلی در قالب برنامه سالانه شرکت در بخش پدافند غیر عامل و به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل مانور دور میزی با موضوع پدافند زیستی سد مهاباد با حضور رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، مدیر امور منابع آب مهاباد، نمایندگانی از شرکتهای آب و فاضلاب و برق و نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مرتبط این شهرستان و کارکنان این امور در محل سالن جلسات امور منابع آب مهاباد برگزار شد.
هدف از برگزاری این مانور را ایجاد آمادگیو پیشگیری  جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات زیستی ، مدیریت ارتباطات و اطلاعات و فرماندهی و مدیریت یکپارچه در هنگام وقوع تهدیدات بیوتروریستیمی باشد.

 

        

 

4- برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد حسنلو (95/8/9)

با توجه به برنامه ریزی های قبلی در قالب برنامه سالانه شرکت در بخش پدافند غیر عامل و به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل مانور دور میزی با موضوع پدافند زیستی سد حسنلو با حضور رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی، مدیر امور منابع آب نقده، نمایندگانی از شرکتهای آب و فاضلاب و برق و نیروی انتظامی و سایر ارگانهای مرتبط این شهرستان و کارکنان این امور در محل سالن جلسات امور منابع آب نقده برگزار شد.

هدف از برگزاری این مانور را ایجاد آمادگی و پیشگیری  جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات زیستی ، مدیریت ارتباطات و اطلاعات و فرماندهی و مدیریت یکپارچه در هنگام وقوع تهدیدات بیوتروریستی می باشد.                                             

       

 

5- اجرای پیاده روی کارکنان(95/8/10)

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل همایش پیاده روی با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از کارکنان شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این شرکت برگزار شد.و این مراسم توسط صدا و سیمای استان پوشش داده شد.
این همایش با هدف مقابله نمادین با رخوت و تنبلی که به عنوان یکی از آسیبهای اداری مطرح  می شود و تقویت روحیه همکاری و فعالیتهای جمعی،با حضورتعداد زیادی از ورزشکاران و کارکنان این شرکت انجام شد. شرکت کنندگان با حرکت از مقابل ساختمان مرکزی و طی مسیرهای داخلی محوطه، در مقابل مجموعه ورزشی شرکت حضور یافته و به انجام حرکات کششی و نرمشی پرداختند.
انجام روزانه حرکات ورزشی موجب بالا رفتن روحیه و ارتقاء کارایی در محیط کار میشود.

 

      

 

دوره های برگزار شده

(سال 95)

1- برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل برای کارکنان شرکت(95/8/8)

به منظور ارتقای سطح آگاهی مجموعه  مدیران امور و کارشناسان در راستای  اهمیت پدافند غیرعامل و نقش برجسته آن در دفاع  از  آرمان های  نظام اسلامی کشور عزیز ایران و حفاطت از زیر ساخت های بخش آب در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی  دوره آموزشی پدافند غیرعامل با حضور 20 نفر از مدیران و کارشناسان درمحل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی برگزار شد.
در این دوره آموزشی ضمن معرفی مبانی پدافند غیرعامل و با استناد به نظرات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت رعایت اصول  پدافند غیرعامل به تشریح مصادیق و نمونه های عینی در خصوص چگونگی پدافند غیرعامل در جهان پرداخته شد.ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، وجود ذخایر با ارزش معدنی و نفت و گاز، مبانی ایدئولوژیکی و اعتقادی، استکبار ستیزی همواره مورد توجه بوده و نیاز به اجرای پدافند غیرعامل در تمامی زمینهها و از جمله تاسیسات آبی دارد                   .

نهادینه کردن و رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری را از اهداف کلان پدافند غیرعامل می باشد و مقوله پدافندغیرعامل امروزه به عنوان علم معرفی میشود که باید خود را با آن همراه و همسو باشیم.
در این دوره با اشاره به موضوع آمایش سرزمین و کاربرد آن در پدافند غیرعامل و ارائه تعاریفی در این خصوص پرداخته شد. داشتن توسعه پایدار در گرو انجام مطالعات جامع آمایش سرزمین و توجه به مقوله پدافند غیرعامل می باشد.ضمنا در این دوره مباحث تهدید شناسی ، ضرروت رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرحهای تاسیسات آبی ، جنگهای نسل اول تا نسل چهارم ، و کلیدی بودن محصولات  آب و برق از نظر جنگهای نسل چهارم ، تهدیدات زیستی ، تهدیدات سایبری ،  در بخش آب  برای حاضرین ارائه گردید.

 

      

 

گزارش عملکرد

                                                                                        (سال 95)

 

1- گزارش عملکرد هفته گرامی داشت پدافندغیرعامل(آبان 95)

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ برگزاری

مسئول برگزاری

محل برگزاری

1

برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد ماکو

4/8/95

معاونت حفاظت و بهره برداری- اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل سد

2

برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد زولا

5/8/95

معاونت حفاظت و بهره برداری- اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل سد

3

برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد مهاباد

6/8/95

معاونت حفاظت و بهره برداری- اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل سد

5

برگزاری مانور دوره آموزشی پدافند غیرعامل

8/8/95

معاونت حفاظت و بهره برداری- اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

سالن معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت

6

برگزاری مانور دور میزی مقابله با تهدیدات انسان ساخت سد حسنلو

9/8/95

معاونت حفاظت و بهره برداری- اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل سد

7

اجرای پیاده روی کارکنان

10/8/95

روابط عمومی - اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل  شرکت

9

نصب بنر و پوستر در محوطه شرکت

طی هفته

روابط عمومی - اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل  شرکت

10

درج جملات مقام معظم رهبری در خصوص پدافند غیر عامل در سربرگ نامه های شرکت

طی هفته

روابط عمومی - اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

محل  شرکت

 
 1. برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد ماکو:

                                              

گزارش اجرای مانور دور میزی  پدافند زیستی

تحت عنوان احتمال آلودگی آب مخزن سد ماکو با مواد شیمیایی یا میکروبی

 

مانور دور میزی پدافند زیستی در ساعت 10 صبح مورخ 04/08/95 در محل امور منابع آب ماکو، با حضور پرسنل ذیربط شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار خواهدگردید.

شروع مانور با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی چند ار کلام الله مجید آغاز  خواهد شد. ابتدا  آقای مهندس شکاری دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ضمن خوش آمدگویی و تبریک  هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل به حاضرین، به تشریح اهمیّت و چگونگی انجام مانور خواهد پرداختند، سپس اجرای مانور با شرکت اعضای تیم‌های مانورکننده، شروع و در وقت مقرر به پایان خواهد رسید، بعد از اتمام مانور حاضرین نسبت به ارزیابی مانور و نقاط ضعف و قوت آن خواهند پرداخت، ضمناً کلیه عملیات مانور از طریق تهیه عکس و فیلم توسط روابط عمومی شرکت مستند سازی می‌گردد.

مقدمه :

هدف از انجام این مانور ایجاد آمادگی جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات بیوتروریستی در سامانه تأمین و توزیع آب شرب شهر ماکو می‌باشد. این سناریو در قالب چارچوب سامانه ملّی مدیریت بحران با رویکردهای ذیل تدوین گردیده است:

 1. آمادگی
 2. مدیریت ارتباطات و اطلاعات
 3. مدیریت منابع
 4. فرماندهی و مدیریت (فرماندهی یکپارچه)
 5. تداوم و حفظ مدیریت در شرایط بحران

این مانور بمنظور فعال‌سازی و ایجاد آمادگی در سطوح مختلف زیر مجموعه شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای شهری و بررسی چگونگی استفاده از دستورالعمل‌های شرایط اضطراری، نحوه تعیین اعضاء و اعزام تیم‌های عملیاتی به صحنه حادثه، پیش بینی مشکلات احتمالی و بررسی تأمین امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در مقابله با تهدید مذکور می‌باشد؛ همچنین بررسی چگونگی عملکرد فرآیند سامانه فرماندهی و فرماندهی مدیریت صحنه، بررسی چگونگی مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در قالب مدیریت بحران جامع استان از اهداف این مانور می‌باشد. در این سناریو هر یک از دستگاه‌های ذیربط فعالیت‌های مربوط به خود را متناسب با اصول سامانه ملی مدیریت بحران تنظیم و در صحنه حادثه، فرماندهی و مدیریت خواهد نمود.

اهداف  مانور:

1- ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدیدات بیو تروریسم و کنترل آنها.

2- مشخص نمودن ضعف برنامه‌ریزی‌های ارائه شده، بهبود بخشیدن آنها با هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و روشن نمودن نقش‌ها و مسئولیت‌ها.

3- اطمینان یافتن از قابلیت‌های اجرایی طرح مدیریت بحران و آزمایش آن در شرایط واقعی و استحکام بخشیدن به همکاری بین سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی.

4-نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی و تقویت سیاست و روشها‌ی عملیاتی تعیین شده برای سازمان‌های مسئول  و برآورد کیفی وکمی منابع و ساختار مدیریت بحران.

5- بررسی عملکرد سامانه فرماندهی حادثه که شامل دستگاه‌های مسئول (قرارگاه پدافند غیرعامل– قرارگاه زیستی شفا- ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی).

نوع مانو: مانور دورمیزی

مانوردور میزی: یک سناریو مطرح میشود تا افراد شرکت کننده براساس برنامه، راه حل ها را ارائه می‌دهند. ولی نه زمانبندی  و نه مکان واقعه شبیه سازی می‌شود.

مراکز عملیات کننده:

سناریوی تهیه شده مربوط به فعالیت‌های شرکت آب منطقه‌ای و آبفای شهری  و روستایی بوده و فعالیت سایر دستگاه‌ها در سناریوی بعدی لحاظ خواهد شد. سایر دستگاه‌ها عبارتنداز: 1-قرارگاه پدافند زیستی2-استانداری 3- شرکتهای مخابرات  4-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5- نیروی انتظامی6- سازمان بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی7-اداره کل محیط زیست 8-اداره صنعت و معدن9 سازمان جهاد کشاورزی10- سایر شرکت‌نیروی توزیع برق.

سناریوی اجرایی مانور پدافند زیستی:

زمان شروع مانور : ساعت 10 صبح مورخ 04/08/95

مکان برگزاری مانور : امور منابع آب ماکو

شروع مانور:

پیام 1 :

قاسمی: از اداره نگهداری سد ماکو به مدیر امور آب ماکو.

قربان زاده: به گوشم.

قاسمی: آقای قربان زاده با عنایت مشاهده حجم انبوهی از ماهیهای مرده  در آب محزن سدماکو احتمالاً آب مخزن سد ماکو توسط مواد شیمیایی و میکروبی آلوده شده، لطفاً دستور فرمایید  اکیپ‌های ذیربط جهت بررسی و اقدام لازم از دستگاههای مسئول به محل سد و تصفیه خانه اعزام شود.

قربان زاده: پیام دریافت شد تمام.

پیام 2 :

قربان زاده: از امورمنابع آب ماکو به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (2 بار).

شکاری: به گوشم.

قربان زاده: آقای مهندس شکاری با توجه مشاهده مرک انبوهی از ماهیهای پشت سد ماکو  احتمالاً آلودگی آب مخزن سد عمدی بوده خواهشمند است راهنمایی های  لازم  را اعلام فرمایید.

شکاری: آقای مهندس قربان زاده فوراً دریچه های آبگیری آب شرب و کشاورزی بسته شده و آب داخل کانال انتقال و تصفیه خانه تخلیه شود. ضمناً همه پرسنل در محل کار خود آماده باشند.

پیام 3:

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو بنا به گزارش واصله از اداره نگهداری سد ماکو، آب مخزن سد با مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید.

دانشجو: آقای مهندس شکاری پیام دریافت شد، آیا دریچه‌های آبگیر سد و تصفیه خانه بسته شده است؟

شکاری: آقای مهندس دانشجو، دریچه‌ها بسته شده و آب کانال انتقال و تصفیه خانه تخلیه شده است.

پیام 4 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی به شرکت آبفا.

اکبری: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری آب مخزن سد ماکو با مواد شیمیایی یا میکروبی آلوده شده است و آبگیری از سد و تصفیه خانه قطع گردید. مستدعی است دستور فرمائید آبگیری از تصفیه خانه‌ها و منابع آب داخل شهر و شبکه توزیع قطع شده و اقدامات لازم جهت شناسایی نوع آلودگی و وسعت آن بعمل آید.

اکبری: دریافت شد.

پیام 5:

شکاری: از اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به معاونت حفاظت و بهره برداری

رهبردین: بگوشم

شکاری: آقای رهبردین بنا به گزارش واصله از امورمنابع آب ماکو، آب مخزن سد با مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورفرمایید امورمنابع آب ماکو با آماده باش کامل اقدامات لازم را بعمل آورند.

پیام 6 :

شکاری: اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به دفتر حراست و امور محرمانه .

رهبردین: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس رهبردین اطلاع داشته باشید در اثر عملیات خرابکارانه در مخزن سد ماکو احتمال آلودگی و مسمومیت آب وجود دارد، لطفاً اقدامات حراستی در محل سد و تصفیه خانه بعمل آید.

رهبردین: دریافت شد.

پیام 7 :

رهبردین: از معاونت حفاظت و بهره‌برداری به مدیر امور آب ماکو.

قربان زاده: به گوشم.

رهبردین: آقای قربان‌زاده به لحاظ مشکل پیش آمده در مخزن سد ماکو اقدام لازم با همکاری و هماهنگی فرمانداری و نهادهای مسئول تا رفع مشکل بعمل آید.

قربان زاده: پیام دریافت شد.

پیام 8 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان ماکو.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار آب مخزن سد ماکو در اثر عملیات خرابکارانه و با مواد شیمیایی و یا احتمالاً میکروبی آلوده شده است و اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی شرکت آبفای شهری در حال انجام است. خواهشمند است دستور فرمائید سایر ادارات همکاری لازم را بعمل آورند.

فرمانداری: پیام دریافت شد.

پیام 9 :

قربان زاده: از امورمنابع آب ماکو به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

قربان زاده: آقای مهندس شکاری احتمالاً درصد آلودگی آب محزن کم باشد تا اعلام نتایج آزمایش نمونه  های آب، فعلا برای آب شرب شهر ماکو از چاهها استفاده شود .

شکاری: پیام دریافت شد

پیام 10 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو مقرر شده تا روشن شدن نتایج آزمایشات از چاههای موجود برای تامین آب شرب استفاده به عمل آید

دانشجو: پیام دریافت شد.

پیام 11 :

قاسمی: از اداره نگهداری سد ماکو به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

قاسمی: آقای مهندس شکاری بنا به تائید اکیپ آزمایشگاهی شرکت آبفا آلودگی مخزن برطرف شده و آب قابل شرب بوده. آبگیری تصفیه خانه انجام بشود؟

شکاری: پیام دریافت شد آقای مهندس قاسمی آبگیری انجام و تصفیه خانه راه اندازی شود.

پیام 12 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد شروع و تصفیه خانه راه اندازی شده است.

دانشجو: پیام دریافت شد خیلی متشکرم.

پیام 13 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

اکبری: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد آغاز و تصفیه خانه راه اندازی شده است.

اکبری: پیام دریافت شد.

پیام 14 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان ماکو.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار مشکل آلودگی رفع و وضعیت عادی می باشد.

فرمانداری: با تشکر پیام دریافت شد.

 

پایان

 

 

 1. برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد زولا:

                                              

گزارش اجرای مانور دور میزی  پدافند زیستی

تحت عنوان احتمال آلودگی آب مخزن سد زولا با مواد شیمیایی یا میکروبی

 

مانور دور میزی پدافند زیستی در ساعت 10 صبح مورخ 05/08/95 در محل امور منابع آب سلماس، با حضور پرسنل ذیربط شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار خواهدگردید.

شروع مانور با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی چند ازکلام الله مجید آغاز  خواهد شد. ابتدا  آقای مهندس شکاری دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ضمن خوش آمدگویی و تبریک  هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل به حاضرین، به تشریح اهمیّت و چگونگی انجام مانور خواهد پرداختند، سپس اجرای مانور با شرکت اعضای تیم‌های مانورکننده، شروع و در وقت مقرر به پایان خواهد رسید، بعد از اتمام مانور حاضرین نسبت به ارزیابی مانور و نقاط ضعف و قوت آن خواهند پرداخت، ضمناً کلیه عملیات مانور از طریق تهیه عکس و فیلم توسط روابط عمومی شرکت مستند سازی می‌گردد.

مقدمه :

هدف از انجام این مانور ایجاد آمادگی جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات بیوتروریستی در سامانه تأمین و توزیع آب شرب شهر سلماس می‌باشد. این سناریو در قالب چارچوب سامانه ملّی مدیریت بحران با رویکردهای ذیل تدوین گردیده است:

 1. آمادگی
 2. مدیریت ارتباطات و اطلاعات
 3. مدیریت منابع
 4. فرماندهی و مدیریت (فرماندهی یکپارچه)
 5. تداوم و حفظ مدیریت در شرایط بحران

هدف اصلی این مانور فعال‌سازی و ایجاد آمادگی در سطوح مختلف زیر مجموعه شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای شهری و بررسی چگونگی استفاده از دستورالعمل‌های شرایط اضطراری، نحوه تعیین اعضاء و اعزام تیم‌های عملیاتی به صحنه حادثه، پیش بینی مشکلات احتمالی و بررسی تأمین امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در مقابله با تهدید مذکور می‌باشد؛ همچنین بررسی چگونگی عملکرد فرآیند سامانه فرماندهی و فرماندهی مدیریت صحنه، بررسی چگونگی مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در قالب مدیریت بحران جامع استان از اهداف این مانور می‌باشد. در این سناریو هر یک از دستگاه‌های ذیربط فعالیت‌های مربوط به خود را متناسب با اصول سامانه ملی مدیریت بحران تنظیم و در صحنه حادثه، فرماندهی و مدیریت خواهد نمود.

اهداف  مانور:

1- ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدیدات بیو تروریسم و کنترل آنها.

2- مشخص نمودن ضعف برنامه‌ریزی‌های ارائه شده، بهبود بخشیدن آنها با هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و روشن نمودن نقش‌ها و مسئولیت‌ها.

3- اطمینان یافتن از قابلیت‌های اجرایی طرح مدیریت بحران و آزمایش آن در شرایط واقعی و استحکام بخشیدن به همکاری بین سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی.

4-نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی و تقویت سیاست و روشها‌ی عملیاتی تعیین شده برای سازمان‌های مسئول  و برآورد کیفی وکمی منابع و ساختار مدیریت بحران.

5- بررسی عملکرد سامانه فرماندهی حادثه که شامل دستگاه‌های مسئول (قرارگاه پدافند غیرعامل– قرارگاه زیستی شفا- ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی).

نوع مانو: مانور دورمیزی

مانوردور میزی: یک سناریو مطرح میشود تا افراد شرکت کننده براساس برنامه، راه حلرا ارائه می‌دهند. ولی نه زمانبندی  و نه مکان واقعه شبیه سازی می‌شود.

مراکز عملیات کننده:

سناریوی تهیه شده مربوط به فعالیت‌های شرکت آب منطقه‌ای و آبفای شهری بوده و فعالیت سایر دستگاه‌ها در سناریوی بعدی لحاظ خواهد شد. سایر دستگاه‌ها عبارتنداز: 1-قرارگاه پدافند زیستی2-استانداری 3- ارتش جمهوری اسلامی 4-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5- نیروی انتظامی6- اداره اطلاعات 7-سازمان بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی8-اداره کل محیط زیست 9-اداره صنعت و معدن10 -سازمان جهاد کشاورزی11- سایر شرکت‌های وزارت نیرو.

سناریوی اجرایی مانور پدافند زیستی:

زمان شروع مانور : ساعت 10 صبح مورخ 05/08/95

مکان برگزاری مانور : امور منابع آب سلماس

شروع مانور:

پیام 1 :

قنبری: از اداره نگهداری سد زولا به مدیر امور آب سلماس.

سیدی: به گوشم.

قنبری: آقای سیدی با توجه به تغییر رنگ  آب مخزن سد زولا و احتمالاً توسط مواد شیمیایی یا   میکروبی آلوده شده، لطفاً اکیپ‌های ذیربط با تجهیزات کامل جهت شناسایی به محل سد و تصفیه خانه اعزام شود.

سیدی: پیام دریافت شد تمام.

پیام 2 :

سیدی: از امورمنابع آب سلماس به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (2 بار).

شکاری: به گوشم.

سیدی: آقای مهندس شکاری آب مخزن سد زولا احتمالاً با مواد شیمیایی  آلوده شده و آلودگی احتمالاً  عمدی می باشد  خواهشمند است راهنمایی‌های  لازم  را اعلام فرمایید.

شکاری: آقای مهندس سیدی فوراً دریچه‌های آبگیر آب کشاورزی بسته شده و آب داخل کانال انتقال قطع شود. ضمناً  اطلاع رسانی به همه پرسنل صورت گیرد .

پیام 3:

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو بنا به گزارش واصله از امور منابع آب سلماس، آب مخزن سد زولا با مواد شیمیایی و یا احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید.

دانشجو: آقای مهندس شکاری پیام دریافت شد، آیا دریچه‌های آبگیر سد بسته شده است؟

شکاری: آقای مهندس دانشجو، دریچه‌ها بسته شده و آب کانال انتقال تخلیه شده است.

پیام 4 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

اکبری: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری آب مخزن سد زولا با مواد شیمیایی یا میکروبی آلوده شده است و آبگیری از سد و تصفیه خانه قطع گردید. مستدعی است دستور فرمائید آبگیری از تصفیه خانه‌ها و منابع آب داخل شهر و شبکه توزیع قطع شده و اقدامات لازم جهت شناسایی نوع آلودگی و وسعت آن بعمل آید.

اکبری: دریافت شد.

پیام 5:

شکاری: از اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به معاونت حفاظت و بهره برداری

رهبردین: بگوشم

شکاری: آقای مهندس رهبردین بنا به گزارش واصله از امورمنابع آب زولا، آب مخزن سد با سقوط یک دستگاه تانکر حامل مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورفرمایید امورمنابع آب زولا با آماده باش کامل اقدامات لازم را بعمل آورند.

پیام 6 :

شکاری: اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به دفتر حراست و امور محرمانه .

رهبردین: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس رهبردین اطلاع داشته باشید در اثر عملیات خرابکارانه در مخزن سد زولا احتمال آلودگی و مسمومیت آب وجود دارد، لطفاً اقدامات حراستی در محل سد و تصفیه خانه بعمل آید.     رهبردین: دریافت شد.

پیام 7 :

رهبردین: از معاونت حفاظت و بهره‌برداری به مدیر امور آب سلماس.

سیدی: به گوشم.

رهبردین: آقای سیدی به لحاظ مشکل پیش آمده در مخزن سد زولا اقدام لازم با همکاری و هماهنگی فرمانداری و نهادهای مسئول تا رفع مشکل بعمل آید.

سیدی: پیام دریافت شد.

پیام 8 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان سلماس.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار آب مخزن سد زولا در اثر عملیات خرابکارانه و با مواد شیمیایی و یا احتمالاً میکروبی آلوده شده است و اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی شرکت آبفای شهری در حال انجام است. خواهشمند است دستور فرمائید سایر ادارات همکاری لازم را بعمل آورند.

فرمانداری: پیام دریافت شد.

پیام 9 :

سیدی: از امورمنابع آب سلماس به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

سیدی: آقای مهندس شکاری آلودگی مخزن در دست بررسی بیشتر بوده وفعلا برای تامین آب شرب شهر از آب چاهها استفاده خواهد شد

شکاری: پیام دریافت شد پیام 10 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو آب شرب شهرسلماس  از محل چاهها تامین خواهد شد تا نتایج  آزمایشگاهی  سلامت آب را تایید  نمایند دانشجو: پیام دریافت شد.

پیام 11 :

قنبری: از اداره نگهداری سد زولا به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

قنبری: آقای مهندس شکاری بنا به تائید اکیپ آزمایشگاهی شرکت آبفا آلودگی مخزن برطرف شده و آب قابل شرب بودهو استفاده از آب بلامانع می باشد

شکاری: پیام دریافت شد آقای مهندس قنبری آبگیری انجام و تصفیه خانه راه اندازی شود.

پیام 12 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد شروع و تصفیه خانه راه اندازی شده است.

دانشجو: پیام دریافت شد خیلی متشکرم.

پیام 13 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

اکبری: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد آغاز و تصفیه خانه راه اندازی شده است.

اکبری: پیام دریافت شد.

پیام 14 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان سلماس.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار مشکل آلودگی رفع و وضعیت عادی می باشد.

فرمانداری: با تشکر پیام دریافت شد.

 

پایان

 

 1. برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد مهاباد:

                                        

گزارش اجرای مانور دور میزی  پدافند زیستی

تحت عنوان احتمال آلودگی آب مخزن سد مهاباد با مواد شیمیایی یا میکروبی

 

مانور دور میزی پدافند زیستی در ساعت 10 صبح مورخ 06/08/95 در محل امور منابع آب مهاباد، با حضور پرسنل ذیربط شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار خواهدگردید.

شروع مانور با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی چند ار کلام الله مجید آغاز  خواهد شد. ابتدا  آقای مهندس شکاری دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ضمن خوش آمدگویی و تبریک  هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل به حاضرین، به تشریح اهمیّت و چگونگی انجام مانور خواهد پرداخت، سپس جناب آقای مهندس دانشجو مدیر عامل و رئیس ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای نیز با گرامی‌داشت  هفته پدافند غیرعامل دستور شروع مانور را صادر نموده، اجرای مانور با شرکت اعضای تیم‌های مانورکننده، شروع و در وقت مقرر به پایان خواهد رسید، بعد از اتمام مانور حاضرین نسبت به ارزیابی مانور و نقاط ضعف و قوت آن خواهند پرداخت، ضمناً کلیه عملیات مانور از طریق تهیه عکس و فیلم توسط روابط عمومی شرکت مستند سازی می‌گردد.

در این مانور شناسایی تهدیدات احتمالی در سامانه های تامین آب شرب و کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت سپس چگونگی  تامین آب شرب شهر مهاباد در صورت وقوع  آلودگی آب محزن سد مورد بحث حاصرین قرارگرفت مقرر شد بررسی های لازم در خصوص تامین آب شرب شهر از محل چاهها ی موجود و یا حفر چاه جدید مورد بررسی شرکت آبفای شهری قرار گیرد ، تامبن برق اضطراری مورد بحث و بررسی حاضرین  قرار گرفت مقرر گردید شرکت نبروی  توزیع برق  بررسی های لازم بعمل آورد و همچنین  موضوع پایش الودگی در شبکه آب شرب شهر مهاباد و مخزن سد توسط اداره کل محیط زیست و معاونت بهداشت سازمان علوم پزشکی مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد در شرایط  بحرانی همکاری  لازم را با مسئولین امورمنابع  آب مهاباد بعمل آورندو همچنین موضوع تامین و برقراری  امنیت و ایجاد همکاری و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط توسط  نیروی انتظامی  و فرماتداری مهاباد صورت گیرد  .

 

                                             : سناریوی اجرایی مانور پدافند زیستی

هدف از انجام این مانور ایجاد آمادگی جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات بیوتروریستی در سامانه تأمین و توزیع آب شرب شهر مهاباد می‌باشد. این سناریو در قالب چارچوب سامانه ملّی مدیریت بحران با رویکردهای ذیل تدوین گردیده است:

 1. آمادگی
 2. مدیریت ارتباطات و اطلاعات
 3. مدیریت منابع
 4. فرماندهی و مدیریت (فرماندهی یکپارچه)
 5. تداوم و حفظ مدیریت در شرایط بحران

هدف اصلی این مانور فعال‌سازی و ایجاد آمادگی در سطوح مختلف زیر مجموعه شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای شهری و بررسی چگونگی استفاده از دستورالعمل‌های شرایط اضطراری، نحوه تعیین اعضاء و اعزام تیم‌های عملیاتی به صحنه حادثه، پیش بینی مشکلات احتمالی و بررسی تأمین امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در مقابله با تهدید مذکور می‌باشد؛ همچنین بررسی چگونگی عملکرد فرآیند سامانه فرماندهی و فرماندهی مدیریت صحنه، بررسی چگونگی مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در قالب مدیریت بحران جامع استان از اهداف این مانور می‌باشد.در این سناریو هر یک از دستگاه‌های ذیربط فعالیت‌های مربوط به خود را متناسب با اصول سامانه ملی مدیریت بحران تنظیم و در صحنه حادثه، فرماندهی و مدیریت خواهد نمود.

اهداف  مانور:

1- ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدیدات بیو تروریسم و کنترل آنها.

2- مشخص نمودن ضعف برنامه‌ریزی‌های ارائه شده، بهبود بخشیدن آنها با هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و روشن نمودن نقش‌ها و مسئولیت‌ها.

3- اطمینان یافتن از قابلیت‌های اجرایی طرح مدیریت بحران و آزمایش آن در شرایط واقعی و استحکام بخشیدن به همکاری بین سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی.

4-نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی و تقویت سیاست و روشها‌ی عملیاتی تعیین شده برای سازمان‌های مسئول  و برآورد کیفی وکمی منابع و ساختار مدیریت بحران.

5- بررسی عملکرد سامانه فرماندهی حادثه که شامل دستگاه‌های مسئول (قرارگاه پدافند غیرعامل– قرارگاه زیستی شفا- ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی).

نوع مانو: مانور دورمیزی

مانوردور میزی: یک سناریو مطرح میشود تا افراد شرکت کننده براساس برنامه، راه حله‌ا را ارائه می‌دهند. ولی نه زمانبندی  و نه مکان واقعه شبیه سازی می‌شود.

مراکز عملیات کننده:

سناریوی تهیه شده مربوط به فعالیت‌های شرکت آب منطقه‌ای و آبفای شهری بوده و فعالیت سایر دستگاه‌ها در سناریوی بعدی لحاظ خواهد شد. سایر دستگاه‌ها عبارتنداز: 1-قرارگاه پدافند زیستی2-استانداری 3- ارتش جمهوری اسلامی 4-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5- نیروی انتظامی6- اداره اطلاعات 7-سازمان بهداشت ودرمان و اموزش پزشکی8-اداره کل محیط زیست 9-اداره صنعت و معدن10 سازمان جهاد کشاورزی11- سایر شرکت‌های وزارت نیرو .

 

سناریوی اجرایی مانور پدافند زیستی

زمان شروع مانور : ساعت 11 صبح مورخ 06/08/95

مکان برگزاری مانور : امور منابع آب مهاباد

شروع مانور:

پیام 1 :

قلیزاده: از اداره نگهداری سد مهاباد به مدیر امور آب مهاباد.

عبدالهی: به گوشم.

قلیزاده: آقای عبدالهی با مشاهد ماهی های مرده دز سطح  آب مخزن سد مهاباد  احتمالاً آب مخرن با مواد شیمیایی و یا میکروبی آلوده شده باشد لطفا دستورات لازم را صادر فرمایید

عبدالهی: پیام دریافت شد تمام.

پیام 2 :

عبدالهی: از امورمنابع آب مهاباد به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (2 بار).

شکاری: به گوشم.

عبدالهی: آقای مهندس شکاری احتمالاً آلودگی آب مخزن سد عمدی بوده خواهشمند است راهنمایی‌های لازم را اعلام فرمایید.

شکاری: آقای مهندس عبدالهی فوراً دریچه‌های آبگیری آب شرب و کشاورزی بسته شده و آب داخل کانال انتقال و تصفیه خانه تخلیه شود. ضمناً همه پرسنل در محل کار خود آماده باشند.

پیام 3:

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو بنا به گزارش واصله ازامور منابع آب مهاباد مهاباد، آب مخزن سد با مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید.

دانشجو: آقای مهندس شکاری پیام دریافت شد، آیا دریچه‌های آبگیر سد و تصفیه خانه بسته شده است؟

شکاری: آقای مهندس دانشجو، دریچه‌ها بسته شده و آب کانال انتقال و تصفیه خانه تخلیه شده است.

پیام 4 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

اکبری: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری آب مخزن سد مهاباد با مواد شیمیایی یا میکروبی آلوده شده است و آبگیری از سد و تصفیه خانه قطع گردید. مستدعی است دستور فرمائید آبگیری از تصفیه خانه‌ها و منابع آب داخل شهر و شبکه توزیع قطع شده و اقدامات لازم جهت شناسایی نوع آلودگی و وسعت آن بعمل آید.

اکبری: دریافت شد.

پیام 5:

شکاری: از اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به معاونت حفاظت و بهره‌برداری

رهبردین: بگوشم

شکاری: آقای رهبردین بنا به گزارش واصله ازامور منابع آب مهاباد مهاباد، آب مخزن سد با مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورفرمایید امورمنابع آب مهاباد ضمن  آماده باش کامل اقدامات لازم را بعمل آورند.

پیام 6 :

شکاری: اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به دفتر حراست و امور محرمانه.

رهبردین: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس رهبردین اطلاع داشته باشید در اثر عملیات خرابکارانه در مخزن سد مهاباد احتمال آلودگی و مسمومیت آب وجود دارد، لطفاً اقدامات حراستی در محل سد و تصفیه خانه بعمل آید.

رهبردین: دریافت شد.

پیام 7 :

رهبردین: از معاونت حفاظت و بهره‌برداری به مدیر امور آب مهاباد.

عبدالهی: به گوشم.

رهبردین: آقای عبدالهی به لحاظ مشکل پیش آمده در مخزن سد مهاباد اقدام لازم با همکاری و هماهنگی فرمانداری و نهادهای مسئول تا رفع مشکل بعمل آید.

عبدالهی: پیام دریافت شد.

پیام 8 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان مهاباد.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار آب مخزن سد مهاباد در اثر عملیات خرابکارانه و با مواد شیمیایی و یا احتمالاً میکروبی آلوده شده است و اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی شرکت آبفای شهری در حال انجام است. خواهشمند است دستور فرمائید سایر ادارات همکاری لازم را بعمل آورند.

فرمانداری: پیام دریافت شد.

پیام 9 :

عبدالهی: از امورمنابع آب مهاباد به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

عبدالهی: آقای مهندس شکاری  با تخلیه اضطرای  احتمالاً مشکل آلودگی رفع خواهد شد.

شکاری: پیام دریافت شد آقای عبدالهی تخلیه با ظرفیت 40 مترمکعب در ثانیه از دریچه‌های آبگیری به رودخانه بلامانع می‌باشد.

پیام 10 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو ، میزان نشتی مواد شیمیایی به داخل آب کم بوده، مقرر گردید برای رفع آلودگی مخزن، آب مخزن به مدت 24 ساعت با ظرفیت 40 مترمکعب در ثانیه به رودخانه تخلیه گردد.

دانشجو: پیام دریافت شد.

پیام 11 :

قلیزاده: از اداره نگهداری سد مهاباد به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

قلیزاده: آقای مهندس شکاری تخلیه بمدت 24 ساعت انجام و بنا به تائید اکیپ آزمایشگاهی شرکت آبفا آلودگی مخزن برطرف شده و آب قابل شرب بوده. آبگیری تصفیه خانه انجام بشود؟

شکاری: پیام دریافت شد آقای مهندس قلیزاده آبگیری انجام و تصفیه خانه راه اندازی شود.

پیام 12 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد شروع و تصفیه خانه راه اندازی شده است.

دانشجو: پیام دریافت شد خیلی متشکرم.

پیام 13 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

اکبری: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد آغاز و تصفیه خانه راه اندازی شده است.

اکبری: پیام دریافت شد.

پیام 14 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان مهاباد.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار مشکل آلودگی رفع و وضعیت عادی می باشد.

فرمانداری: با تشکر پیام دریافت شد.

پایان

 

 1. برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل برای کارکنان شرکت:

به منظور ارتقای سطح آگاهی مجموعه  مدیران امور و کارشناسان در راستای  اهمیت پدافند غیرعامل و نقش برجسته آن در دفاع  از  آرمان های  نظام اسلامی کشور عزیز ایران و حفاطت از زیر ساخت های بخش آب در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی  دوره آموزشی پدافند غیرعامل با حضور 20 نفر از مدیران و کارشناسان درمحل سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی برگزار شد.

در این دوره آموزشی ضمن معرفی مبانی پدافند غیرعامل و با استناد به نظرات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت رعایت اصول  پدافند غیرعامل به تشریح مصادیق و نمونه های عینی در خصوص چگونگی پدافند غیرعامل در جهان پرداخته شد.ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک، وجود ذخایر با ارزش معدنی و نفت و گاز، مبانی ایدئولوژیکی و اعتقادی، استکبار ستیزی همواره مورد توجه بوده و نیاز به اجرای پدافند غیرعامل در تمامی زمینهها و از جمله تاسیسات آبی دارد                   .

نهادینه کردن و رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و فرهنگ سازی و ایجاد باور عمومی در مورد پدافند غیرعامل در کاهش آسیب پذیری را از اهداف کلان پدافند غیرعامل می باشد و مقوله پدافندغیرعامل امروزه به عنوان علم معرفی میشود که باید خود را با آن همراه و همسو باشیم.
در این دوره با اشاره به موضوع آمایش سرزمین و کاربرد آن در پدافند غیرعامل و ارائه تعاریفی در این خصوص پرداخته شد. داشتن توسعه پایدار در گرو انجام مطالعات جامع آمایش سرزمین و توجه به مقوله پدافند غیرعامل می باشد.ضمنا در این دوره مباحث تهدید شناسی ، ضرروت رعایت اصول پدافند غیرعامل در طرحهای تاسیسات آبی ، جنگهای نسل اول تا نسل چهارم ، و کلیدی بودن محصولات  آب و برق از نظر جنگهای نسل چهارم ، تهدیدات زیستی ، تهدیدات سایبری ،  در بخش آب  برای حاضرین ارائه گردید.

5.برگزاری مانور دور میزی پدافند زیستی سد حسنلو:


                                         

گزارش اجرای مانور دور میزی  پدافند زیستی

تحت عنوان احتمال آلودگی آب مخزن سد حسنلو با مواد شیمیایی یا میکروبی

 

مانور دور میزی پدافند زیستی در ساعت 11 صبح مورخ 09/08/95 در محل امور منابع آب نقده، با حضور پرسنل ذیربط شرکت‌های آب منطقه‌ای برگزار خواهدگردید.

شروع مانور با پخش سرود جمهوری اسلامی و تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز  خواهد شد. ابتدا  آقای مهندس شکاری دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای ضمن خوش آمدگویی و تبریک  هفته بزرگداشت پدافند غیرعامل به حاضرین، به تشریح اهمیّت و چگونگی انجام مانور خواهد پرداخت، سپس اجرای مانور با شرکت اعضای تیم‌های مانورکننده، شروع و در وقت مقرر به پایان خواهد رسید، بعد از اتمام مانور حاضرین نسبت به ارزیابی مانور و نقاط ضعف و قوت آن خواهند پرداخت، ضمناً کلیه عملیات مانور از طریق تهیه عکس و فیلم توسط روابط عمومی شرکت مستند سازی می‌گردد.

هدف از انجام این مانور ایجاد آمادگی جهت مقابله با شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات بیوتروریستی در سامانه تأمین و توزیع آب شرب شهر نقده و همچنین احتمال آلودگی آب پشت سد حسنلو  می‌باشد. این سناریو در قالب چارچوب سامانه ملّی مدیریت بحران با رویکردهای ذیل تدوین گردیده است:

 1. آمادگی
 2. مدیریت ارتباطات و اطلاعات
 3. مدیریت منابع
 4. فرماندهی و مدیریت (فرماندهی یکپارچه)
 5. تداوم و حفظ مدیریت در شرایط بحران

هدف اصلی این مانور فعال‌سازی و ایجاد آمادگی در سطوح مختلف زیر مجموعه شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفای شهری و بررسی چگونگی استفاده از دستورالعمل‌های شرایط اضطراری، نحوه تعیین اعضاء و اعزام تیم‌های عملیاتی به صحنه حادثه، پیش بینی مشکلات احتمالی و بررسی تأمین امکانات و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در مقابله با تهدید مذکور می‌باشد؛ همچنین بررسی چگونگی عملکرد فرآیند سامانه فرماندهی و فرماندهی مدیریت صحنه، بررسی چگونگی مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در قالب مدیریت بحران جامع استان از اهداف این مانور می‌باشد.

در این سناریو هر یک از دستگاه‌های ذیربط فعالیت‌های مربوط به خود را متناسب با اصول سامانه ملی مدیریت بحران تنظیم و در صحنه حادثه، فرماندهی و مدیریت خواهد نمود.

اهداف  مانور:

1- ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با تهدیدات بیوتروریسم و کنترل آنها.

2- مشخص نمودن ضعف برنامه‌ریزی‌های ارائه شده، بهبود بخشیدن آنها با هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و روشن نمودن نقش‌ها و مسئولیت‌ها.

3- اطمینان یافتن از قابلیت‌های اجرایی طرح مدیریت بحران و آزمایش آن در شرایط واقعی و استحکام بخشیدن به همکاری بین سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی.

4-نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی و تقویت سیاست و روش‌ها‌ی عملیاتی تعیین شده برای سازمان‌های مسئول  و برآورد کیفی وکمی منابع و ساختار مدیریت بحران.

5- بررسی عملکرد سامانه فرماندهی حادثه که شامل دستگاه‌های مسئول (قرارگاه پدافند غیرعامل– قرارگاه زیستی شفا- ستاد مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های اجرایی).

نوع مانو: مانور دورمیزی

مانوردور میزی: یک سناریو مطرح میشود تا افراد شرکت کننده براساس برنامه، راه حل را ارائه می‌دهند. ولی نه زمانبندی  و نه مکان واقعه شبیه سازی می‌شود.

مراکز عملیات کننده:

سناریوی تهیه شده مربوط به فعالیت‌های شرکت آب منطقه‌ای و آبفای شهری بوده و فعالیت سایر دستگاه‌ها در سناریوی بعدی لحاظ خواهد شد. سایر دستگاه‌ها عبارتنداز: 1-قرارگاه پدافند زیستی2-استانداری 3-ارتش جمهوری اسلامی 4-سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 5- نیروی انتظامی6- اداره اطلاعات 7-سازمان بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی8-اداره کل محیط زیست 9-اداره صنعت و معدن10- سازمان جهاد کشاورزی11- سایر شرکت‌های وزارت نیرو.

سناریوی اجرایی مانور پدافند زیستی:

زمان شروع مانور : ساعت 11 صبح مورخ 09/08/95

مکان برگزاری مانور : امور منابع آب نقده

شروع مانور:

پیام 1 :

آتش بار: از اداره نگهداری سد حسنلو به مدیر امور آب نقده.

جهانگرد: به گوشم.

آتش بار: آقای جهانگرد تعداد زیادی از  ماهیهای پشت سد مرده اند  احتمال  آلودگی  آب مخزن سد حسنلو توسط مواد شیمیایی و یامیکروبی وجود دارد ، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اقدامات لازم بعمل آید

جهانگرد: پیام دریافت شد تمام.

پیام 2 :

جهانگرد: از امورمنابع آب نقده به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (2 بار).

شکاری: به گوشم.

جهانگرد: آقای مهندس شکاری  احتمالاً آب مخزن سد حسنلو  عمداً آلوده شده است   خواهشمند است راهنمایی‌های لازم را اعلام فرمایید.

شکاری: آقای مهندس جهانگرد فوراً دریچه‌های آبگیری آب کشاورزی بسته شده و آب داخل کانال انتقال و کارخانه قند تخلیه شود. ضمناً همه پرسنل در محل کار خود آماده باشند.

پیام 3:

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو بنا به گزارش واصله از امور منابع آب نقده، آب مخزن سد حسنلو با مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرمائید.

دانشجو: آقای مهندس شکاری پیام دریافت شد، آیا دریچه‌های آبگیر سد وکار خانه قند بسته شده است؟

شکاری: آقای مهندس دانشجو، دریچه‌ها بسته شده و آب کانال انتقال کارخانه قند تخلیه شده است.

پیام 4 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

کریم زاده: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری آب مخزن سد حسنلو با سقوط یک دستگاه تانکر حامل مواد شیمیایی یا میکروبی آلوده شده است و آبگیری از سد و تصفیه خانه قطع گردید. مستدعی است دستور فرمائید آبگیری از تصفیه خانه‌ها و منابع آب داخل شهر و شبکه توزیع قطع شده و اقدامات لازم جهت شناسایی نوع آلودگی و وسعت آن بعمل آید.

کریم زاده : دریافت شد.

پیام 5:

شکاری: از اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به معاونت حفاظت و بهره‌برداری

رهبردین: بگوشم

شکاری: آقای مهندس رهبردین بنا به گزارش واصله از امورمنابع آب نقده، آب مخزن سد حسنلو با سقوط یک دستگاه تانکر حامل مواد شیمیایی و احتمالاً میکروبی آلوده شده و وضعیت بحرانی است. خواهشمند است دستورفرمایید امورمنابع آب حسنلو با آماده باش کامل اقدامات لازم را بعمل آورند.

پیام 6 :

شکاری: اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به دفتر حراست و امور محرمانه .

رهبردین: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس رهبردین اطلاع داشته باشید در اثر عملیات خرابکارانه در مخزن سد حسنلو احتمال آلودگی و مسمومیت آب وجود دارد، لطفاً اقدامات حراستی در محل سد و تصفیه خانه بعمل آید.

رهبردین: دریافت شد.

پیام 7 :

رهبردین: از معاونت حفاظت و بهره‌برداری به مدیر امور آب نقده.

جهانگرد: به گوشم.

رهبردین: آقای جهانگرد به لحاظ مشکل پیش آمده در مخزن سد حسنلو اقدام لازم با همکاری و هماهنگی فرمانداری و نهادهای مسئول تا رفع مشکل بعمل آید.

جهانگرد: پیام دریافت شد.

پیام 8 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان نقده.

فرمانداری: به گوشم.

دانشجو: آقای فرماندار آب مخزن سد حسنلو در اثر عملیات خرابکارانه و با مواد شیمیایی و یا احتمالاً میکروبی آلوده شده است و اقدامات لازم با همکاری و هماهنگی شرکت آبفای شهری در حال انجام است. خواهشمند است دستور فرمائید سایر ادارات همکاری لازم را بعمل آورند.

فرمانداری: پیام دریافت شد.

پیام 9 :

جهانگرد: از امورمنابع آب نقده به اداره  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

جهانگرد: آقای مهندس شکاری با بررسی انجام گرفته تلفات ماهی ها موضعی بوده الودگی در کل مخزن وجود تدارد مشکل آلودگی رفع شد.

شکاری: پیام دریافت شد

پیام 10 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو آلودگی موضعی بوده مشکل حل شده است

دانشجو: پیام دریافت شد.

پیام 11 :

آتش بار: از اداره نگهداری سد حسنلو به مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

شکاری: به گوشم.

آتش بار: آقای مهندس شکاری بنا به تائید اکیپ آزمایشگاهی شرکت آبفا آلودگی مخزن برطرف شده و آب قابل استفاده بوده. آبگیری کار خانه قند  انجام بشود؟

شکاری: پیام دریافت شد آقای مهندس آتش بار آبگیری انجام وایسنگاهها راه اندازی شود.

پیام 12 :

شکاری: از اداره مدیریت و پدافند غیرعامل به مدیرعامل محترم شرکت.

دانشجو: به گوشم.

شکاری: آقای مهندس دانشجو مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد شروع وایستگاهها راه اندازی شده است.

دانشجو: پیام دریافت شد خیلی متشکرم.

پیام 13 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به شرکت آبفا.

کریم زاده: به گوشم.

دانشجو: آقای مهندس اکبری مشکل آلودگی رفع و آبگیری از سد آغاز و کارحانه قندخانه راه اندازی شده است.

کریم زاده: پیام دریافت شد.

پیام 14 :

دانشجو: از شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی به فرمانداری محترم شهرستان نقده.

فرمانداری: به گوشم.    دانشجو: آقای فرماندار مشکل آلودگی رفع و وضعیت عادی می باشد.

فرمانداری: با تشکر پیام دریافت شد.

 

پایان

 

6.اجرای پیاده روی کارکنان :

به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل همایش پیاده روی با حضور مدیرعامل، معاونان و جمعی از کارکنان شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در این شرکت برگزار شد.و این مراسم توسط صدا و سیمای استان پوشش داده شد.
این همایش با هدف مقابله نمادین با رخوت و تنبلی که به عنوان یکی از آسیبهای اداری مطرح  می شود و تقویت روحیه همکاری و فعالیتهای جمعی،با حضورتعداد زیادی از ورزشکاران و کارکنان این شرکت انجام شد. شرکت کنندگان با حرکت از مقابل ساختمان مرکزی و طی مسیرهای داخلی محوطه، در مقابل مجموعه ورزشی شرکت حضور یافته و به انجام حرکات کششی و نرمشی پرداختند.
انجام روزانه حرکات ورزشی موجب بالا رفتن روحیه و ارتقاء کارایی در محیط کار میشود.

                                                                                                               

 

7. برگزاری مسابقه نقاشی:

فراخوانمسابقه نقاشی

روابط عمومی آّب منطقه ای آذربایجان غربی بمناسبت هفته پدافند غیر عامل برگزار می کند

مسابقه سراسری نقاشی ویژه دانش آموزان مقاطع متوسطه

 

با موضوعات :

   - تهدیدات زیستی

   - تهدیدات زیرساختی

   - تهدیدات سایبری

مقررات کلی شرکت در مسابقه :

 

ü    هر دانش آموز می تواند فقط یک اثر ارسال نماید.

ü    استفاده از هر وسیله برای اجرای اثر آزاد است.

ü    آثار بدون قاب ، شیشه و تا خوردگی ارسال شود.

ü    ارسال آثار در اندازه های A4 و A3 آزاد است.

ü    مشخصات هر اثر (نام و نام خانوادگی، نسبت با همکار، مقطع تحصیلی) جداگانه تکمیل و پشت    آن نصب گردد.

ü    مهلت تحویل آثار به روابط عمومی شرکت تا پایان وقت اداری 10/ 08/95  می باشد.

ü      شماره های تماس روابط عمومی 31987242

8. نصب بنر و پوستر و انجام تبلیغات محیطی

 

2- گزارش عملکرد کارگروه آب و کمیته مدیریت بحران (شش ماهه اول سال 95)

 

تعداد رزمایش برگزار شده

تعداد همایش برگزار شده

تعداد جلسات برگزار شده

تعداد مصوبات

تعداد دوره های آموزشی برگزار شده

میزان ساعات برگزار شده (نفر به ساعت)

-

-

دو جلسه (جلسه کارگروه آب)

15

-

-

-

-

سه جلسه (جلسه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل)

20

-

-

 

                                                      

 


 

نگارنده:مدیر سایت
بازدید:5142
آخرین به روزرسانی: 1395/12/16