شنبه, 31 فروردین 1398

 عناوین پیشنهادات پژوهشی دریافتی کمیته تحقیقات (در سال 93)

 

  ردیف کد پروپوزال عنوان پیشنهاد پژوهشی پژوهشگر اصلی
  1 AGE-93002 بررسی اثرات زیست محیطی آلودگی به عنصر بور در آبهای زیرزمینی منطقه قره باغ و ارائه روشهای کاهش و یا حذف اثرات آن   رعنا برزگر
  2 AGW-93001 تدقیق و ارزیابی بلند مدت متغیرهای بارندگی، جریان رودخانه و منابع آب زیر زمینی حوضه آبریز دریاچه ارومیه و تأثیر آنها بر روند کاهشی سطح بابک امیرعطایی 
  3 AGE-93003 بررسی پایداری اکوهیدرولوژیکی در پایین دست سدها با هدف تعیین حداقل نیاز آبی زیست محیطی (مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه) سیدهادی ابطحی
  4 AGW-93004 استخراج خصوصیات فیزیوگرافی، ارزیابی و بهینه‏سازی شبکه­ های پایش باران سنجی، تحلیل، مقایسه و پیش­بینی روند بارش استان به تفکیک حوضه­ های آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب (مرزی غرب) فرشاد احمدی
  5 AGE-93005 بررسی کیفیت آب رودخانه با توسعه شاخص کیفیت آب فازی (FWQI) و تهیه رابطه گرافیکی (GUI) کیومرث ابراهیمی
  6 AGI-93006 بررسی میزان راندمان کاربرد آب در مزرعه در محصولات غالب باغی و زراعی دشت زرینه میاندوآب حیدرطایفه رضایی
  7 AGW-93007 بررسی تغییرات کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بوکان با کد 3011 شامل دشتهای بوکان و حاجی آباد احمد فاخری فرد
  8 AGR-93008 بررسی پتانسیل خطر سیلاب ناشی از شکست سد شهرچای در بالادست شهر ارومیه مهدی یاسی
  9 AGI- 93009 بررسی روش واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی به بخش خصوصی رقابتی و چگونگی ایجاد ظرفیت های مورد نیاز (شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود) کامران زینالزاده
  10 AGR-93010 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم آینده بر دبی جریان ماهانه رودخانه نازلوچای با کاربرد مدل SWAT مهدی عرفانیان
  11 AGW-93011 توسعه یک مدل سنجش از دور برآورد نرخ تبخیر و تعرق مرجع برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه مهدی عرفانیان
  12 AGD-93012 بررسی علل و مکانیسم نشت آب از تکیه گاههای سد خاکی قوسی آغ چای عبدالرضا واعظی هیر
  13 AGW-93013 تأثیر پسروی آب دریاچه ارومیه بر پایداری منابع آب زیر زمینی دشتهای حاشیه غربی اسماعیل اسدی
  14 AGW-93014 بررسی رد پای آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه حسین رضایی
  15 AGD-93015 بررسی آسیب پذیری تأسیسات آبی در استان آذربایجان غربی با تأکید بر خطر زمین لرزه و خطر زمین لغزش در آن رضا عباس نیا
  16 AGD-93016 تحلیل دینامیکی برج های آبگیر تحت بارگذاری زلزله های حوزه دور و نزدیک رضا عباس نیا
  17 AGH-93017 بررسی نحوه توانمندسازی و افزایش انگیزه کاری کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی سهراب عبداله زاده
  18 AGE-93018 بررسی تأثیر عوامل طبیعی و انسانی بر کیفیت آب زیر زمینی دشت بوکان ظاهر آروم
  19 AGE-93019 بررسی آلودگی عناصر سمی ناشی از پساب تصفیه خانه شهری ارومیه بر روی آبهای زیرزمینی و حذف آن به روش تبادل یونی رامین ساریخانی
  20 AGW-93020 ارائه یک مدل پویایی شناسی سیستم برای شبیه سازی و پیش بینی رفتار تراز آب دریاچه ارومیه و بررسی اثرات سیاست های پیشنهادی و راهکارهای بهبود تراز آب دریاچه میرسامان پیشوایی
  21 AGE-93021 تهیه اطلس منابع آلاینده آبهای سطحی و زیر زمینی استان آذربایجان غربی رامین ملکی
  22 AGH-93022 بررسی انگیزه های پرسنل شرکت در بخشهای مختلف در افزایش بهره وری کارکنان و افزایش سهم مشارکت آنان در شرکت حبیب ولی زاده
  23 AGI-93023 ارزیابی راندمان آبیاری شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود بر اساس مطالعات میدانی با استفاده از روشهای نوین در راستای احیای دریاچه ارومیه سینا بشارت
  24 AGE-93024 پیش بینی تغییرات کیفی آب مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل CEQUALW2 مسعود طاهریون
  25 AGH-93025 تهیه مدل اولویت بندی طرح های توسعه منابع آب استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص های مناسب بومی عباس روزبهانی
  26 AGH-93026 تحلیل و مدیریت ریسک طرح های آبی در استان آذربایجان غربی عباس روزبهانی
  27 AGW-93027 حل مناقشات آبی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر اساس مفاهیم آب مجازی و تجارت آب مجتبی شوریان
  28 AGW-93028 بررسی تأثیر عوامل مختلف در وضعیت دریاچه ارومیه و پیش بینی وضعیت آتی مجتبی شوریان

 


 


بازدید:7193
آخرین به روزرسانی: 1395/08/09