شنبه, 28 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سد حسنلو
سد آغ چای
آذربایجان غربی
سد مهاباد
سد شهرچای ارومیه
سد ساروق تکاب

ردیف نام طرح محل طرح طول کانال مساحت اراضی(هکتار)
1 پوشش بتنی روستای ثمرتو ارومیه 5 300
2 پوشش بتنی روستای سنجیلیک ارومیه 3 120
3 پوشش بتنی روستای گوندک ملا ارومیه 3 300
4 پوشش بتنی روستای مبارک آباد ارومیه 17 250
5 پوشش بتنی سارالان ارومیه 3 250
6 پوشش بتنی کانال روستای ژار آباد ارومیه 4 200
7 پوشش بتنی کانال روستای محمودآباد ارومیه 8 250
8 ایستگاه پمپاژ و خط انتقال روستای هنگروان ارومیه 3.5 350
9 پوشش بتنی نهر چریک آباد ارومیه 3 300
10 پوشش بتنی نهر روستای گنگچین ارومیه 15 1000
11 پوشش بتنی نهر روستای نرگی ارومیه 4 300
12 پوشش بتنی نهر سیلوانا ارومیه 3 300
13 پوشش کانال روستای انهر ارومیه 12 200
14 پوشش نهر روستای آشنا آباد ارومیه 9 450
15 پوشش نهر روستای بالاجی ارومیه 4 200
16 پوشش نهر روستای داش آغول ارومیه 7 300
17 کانال روستای ترکمان ارومیه 15 1371
18 خط انتقال روستاهای جلبر و بالستان ارومیه-نقده 0 1000
19 پوشش بتنی نهر آق بلاغ اشنویه 5 250
20 پوشش بتنی نهر روستای پوش آباد اشنویه 3.5 200
21 پوشش نهر گلاز اشنویه 6 300
22 ایستگاه پمپاژ و خط انتقال تیکان تپه بوکان 0 1100
23 پوشش بتنی کانال روستای گرده سور پیرانشهر 3 260
24 پوشش بتنی نهر روستای گرد کاوالان پیرانشهر 3 300
25 پوشش بتنی نهر ساری قیه تکاب 20 300
26 آببند حسن خان -پیر موسی خوی 0 700
27 آببند و پوشش کانال روستای کردنشین خوی 3 600
28 پوشش بتنی روستای بدل آباد خوی 20 2000
29 پوشش بتنی نهر دولنگان خوی 15 1100
30 پوشش کانال مرتضی قلی کندی و بولاماج خوی 5 1500
31 پوشش نهر پسک فیرورق خوی 5 750
32 پوشش بتنی روستاهای بناوه و دیناران سردشت 3 300
33 پوشش بتنی روستای آلوتان سردشت 12 200
34 پوشش بتنی نهر جلیدار سردشت 1 700
35 پوشش بتنی نهر روستای شیبانه سردشت 1 400
36 ایستگاه پمپاژ و پوشش نهر روستای کچل آباد سردشت 1 200
37 پوشش بتنی روستای دریک سلماس 1.5 100
38 پوشش بتنی نهر روستای احمد آباد شاهین دژ 25 300
39 پوشش بتنی نهر خسروی نقده 15 1100
      مجموع(هکتار): 20001

 


 


بازدید:6432
آخرین به روزرسانی: 1397/04/09